elfar.cat. Article d’Opinió del President de CordiBaix

 

L’Estat de Pandèmia i la Salut Mental

Enric Net

President de CordiBaix

 

 

Des que es va declarar l’estat de pandèmia amb el confinament decretat per l’Estat d’Alarma el dia 14 de març de 2020, la Salut Mental de la població en general es va veure afectada. El llarg període de confinament domiciliari va crear uns canvis d’hàbits i es va necessitar d’un gran esforç d’adaptació per part de tothom. El forçament de la convivència estreta, en un espai reduït va afavorir l’aparició de conflictes i va fer difícil gestionar el dia a dia.

L’última enquesta del CIS certifica que aquesta situació s’ha traduït un any després en un augment dels trastorns mentals i en la necessitat d’una més gran atenció per part d’institucions i entitats tal com reclama la Confederación de Salud Mental España (SME), que ha iniciat la campanya Salud mental y COVID-19: un año de pandemia.

Manifesta que joves, dones i persones amb discapacitat, de forma especial les persones amb discapacitat psicosocial i trastorn mental, han estat els col·lectius més afectats. A Europa, segons l’OMS, s’ha detectat un augment considerable dels nivells d’ansietat i estrès. El 33% de les persones adultes i el 50% entre la població jove reporten nivells d’angoixa.

Davant d’aquesta realitat, què fem des de Sant Joan Despí, des de Cordibaix? Hem creat un espai per a compartir vivències i neguits de les persones usuàries de la mateixa manera que dins de l’equip es fan servir recursos per a superar les situacions de distanciament físic i alarma social que es van succeint en el nostre àmbit professional, i també en el nostre àmbit social. És l’espai Cuida’t en temps de pandèmia. Esperem poder contribuir a millorar la Salut Mental de les nostres persones usuàries i tornar a generar models d’impacte social que contribueixin a millorar la nostra societat.

 

 

Podeu llegir l’article a El Far.cat 

 

 

Agraïment a les Empreses

 

Gràcies pel vostre suport i per seguir al nostre costat

Benvolgudes i benvolguts,

Estem acabant l’any i tot l’equip de la Federació CordiBaix vol expressar-vos el seu reconeixement i agrair-vos el vostre suport durant aquest temps tant complicat. En aquests moments heu continuat apostant per construir una societat més justa i solidària.

Des de CordiBaix posem en valor la gestió socialment responsable de les empreses i la seva contribució a aconseguir mercats laborals més integrats i més inclusius.

El suport empresarial a les entitats d’iniciativa social són un exemple de la capacitat per incidir en la millora de la situació de les persones més desafavorides. Apreciem la implicació i col·laboració de la vostra empresa.

És un plaer per CordiBaix comptar amb vosaltres que ens doneu el suport per desenvolupar projectes per la inclusió sociolaboral de la nostra Federació. 

Volem desitjar-vos un feliç i esperançador 2021, amb noves oportunitats i reptes.

 

Comptem amb vosaltres per fer-ho possible.

 

Salutacions cordials,

 

 

Equip Servei d’Intermediació Laboral a Empreses

Passatge Sant Miquel, 5. 08970 Sant Joan Despí

Telf. 93 477 08 25 –   634 341 130

cordibaix@cordibaix.orgwww.cordibaix.org

 

Experiencias en primera persona

El camino a la Transformación Inclusiva para las personas con discapacidad

Federación CordiBaix y COCEMFE , a través del programa Red de Antenas de Empleo Inclusivo , ofrecen recursos y un servicio de calidad de gran impacto en nuestro territorio, el Baix Llobregat, comarca situada al sur de la ciudad de Barcelona.

El proyecto Antenas de Empleo de COCEMFE que se desarrolla en CordiBaix ha facilitado la inclusión de más de 169 puestos de trabajo y más de 42 contrataciones de calidad, para personas con discapacidad en 2020 y en el contexto de pandemia COVID-19.  

Os dejamos una serie de testimonios desde la propia experiencia y voz de personas usuarias del servicio, y que expresan su vivencia individual y colectiva        

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 

#cordibaixsequedaencasa #cordibaixesquedaacasa

 

#cordibaixsequedaencasa

#cordibaixesquedaacasa

 

Desde  CORDIBAIX  y  bajo  el   hastag   de   #Yo me quedo en casa,   #Todovasalirbien   y #cordibaixsequedaencasa os queremos agradecer a las personas usuarias vuestra responsabilidad de permanecer en casa, y aquellas que estáis trabajando daros la enhorabuena, también, por vuestra actitud para ofrecernos esos servicios mínimos tan necesarios en estos momentos.

 

También dar las gracias a las empresas demandantes de candidaturas para su posterior contratación en aras de que, lo antes posible, toda la situación del CORONAVIRUS se normalice.

CORDIBAIX sigue ofreciendo en modo de teletrabajo todo el soporte a las personas y a las empresas que solicitan nuestros servicios. El personal técnico garantiza el apoyo y seguimiento informando cada día de los cambios en temas de confinamiento, recursos disponibles como ciudadanos y como trabajadores para acceder a información que se actualiza de manera constante y que puede ser de utilidad.

Los recursos de los que disponemos son, entre otros, servicio de Whats App diario y correo electrónico para dudas y problemas y ofertas laborales, así como el portal de trabajo de CordiBaix,  un grupo cerrado de Facebook para todas las personas usuarias (CordiBaix Laboral) donde, además de información, las personas incluyen fotos, dibujos…y todo aquello que les ayuda a permanecer en casa, y con los que creamos vídeos para apoyo social mutuo.

 

Mantenemos actualizadas nuestras redes sociales:

https://www.facebook.com/CordiBaix/

https://twitter.com/CordiBaixFedera

linkedin.com/in/federació-cordibaix-2bb47228

https://www.youtube.com/channel/UCaKJB4YV7o9Fa_ZOdRmX6ag

https://www.instagram.com/cordibaixfederacion/

https://cordibaix.portalemp.com/

 

Para dar continuidad a los programas de la entidad y al acompañamiento a los usuarios/as que participan de la entidad se ha habilitado una plataforma, un Aula Virtual para impartir las formaciones y orientaciones on line, a fin de que la persona usuaria siga su itinerario de inserción laboral y mejore  todas sus habilidades y competencias para  su  mayor ocupabilidad.

http://moodle.cordibaix.org/

Nuestra primera formación es sobre habilidades sociales y comunicación, englobando aspectos como el autoconocimiento y autoestima, la gestión emocional, la empatía, asertividad, entre otras competencias.

 

 

 

 

 

Gracias de nuevo,

EQUIPO DE CORDIBAIX

 

 

 

 

Aquí os dejamos los videos que hemos editado con todas las aportaciones que nos han llegado

 

CordiBaix se Queda en Casa 1

CordiBaix se Queda en Casa 2

 

CordiBaix se Queda en Casa 3

 

 

 

 

 

#cordibaixesquedaacasa #cordibaixsequedaencasa

 

#cordibaixesquedaacasa

#cordibaixsequedaencasa

 

Des de CORDIBAIX i sota el hastag de #Joemquedoacasa, #Totsortiràbé i #cordibaixesquedaacasa us volem agrair a totes les persones usuàries la vostra responsabilitat de romandre a casa, i aquelles que esteu treballant,  donar-vos l’enhorabona, també, per la vostra actitud per oferir-nos aquests serveis mínims que són tan necessaris en aquests moments.

 

També donar les gràcies a totes les empreses demandants de candidatures per a la seva contractació el més aviat possible, o bé  quan tota la situació del CORONAVIRUS quedi normalitzada.

CORDIBAIX segueix oferint teletreballant tot el suport a les persones i les empreses que sol·licitin els nostres serveis. El personal tècnic garanteix el suport i seguiment informant cada dia dels canvis en temes de confinament, recursos disponibles com a ciutadans i com a treballadors i per accedir a tota aquella informació que s’actualitza de manera constant i que pot ser-vos  d’utilitat.

Els recursos de què disposem són, entre altres, el nostre servei de Whats App diari i correu electrònic per a dubtes i problemes, i ofertes laborals, així com el portal de feina de CordiBaix;  un grup tancat de Facebook per a totes les persones usuàries (CordiBaix Laboral) on, a més d’informació, les persones van incloent fotos, dibuixos … i tot allò que els ajuda a quedar-se a casa, i amb els quals hem  creat  vídeos per a suport social mutu.

 

Mantenim actualitzades les nostres xarxes socials:

https://www.facebook.com/CordiBaix/

https://twitter.com/CordiBaixFedera

linkedin.com/in/federació-cordibaix-2bb47228

https://www.youtube.com/channel/UCaKJB4YV7o9Fa_ZOdRmX6ag

https://www.instagram.com/cordibaixfederacion/

https://cordibaix.portalemp.com/

 

Per donar continuïtat als programes de l’entitat i a l’acompanyament als usuaris/es que participen a  l’entitat s’ habilitat una plataforma, una Aula Virtual per a impartir les formacions i orientacions on line, per tal que la persona usuària pugui seguir el seu itinerari d’inserció laboral i millori totes les seves habilitats i competències que augmentin  la seva ocupabilitat.

http://moodle.cordibaix.org/

La nostra primera formació és sobre habilitats socials i comunicació, englobant aspectes com l’autoconeixement i autoestima, la gestió emocional, l’empatia, assertivitat, entre altres competències.

 

 

 

 

 

Gràcies de nou,

EQUIP DE CORDIBAIX

 

 

Aqui us deixem els videos que hem editat amb totes les aportacions que ens han arribat

 

CordiBaix es Queda a Casa 1

 

CordiBaix es Queda a Casa 2

 

CordiBaix es Queda a Casa 3

 

 

 

 

 

NETWORKING DE OCUPACIÓN EN CASTELLDEFELS

UN 16% DE  LAS  PERSONAS  PARTICIPANTES  HAN  SIDO  CONTRATADAS  EN  EL  NETWORKING  DE  CORDIBAIX  EN CASTELLDEFELS  DONDE  PARTICIPARON  14  EMPRESAS  Y  79  PERSONAS

 

Federación Cordibaix, entidad sin ánimo de lucro que trabaja con personas con discapacidad y/o trastorno mental del Baix Llobregat,  junto con el Ayuntamiento de Castelldefels, realizó con gran éxito  de  participación  y  de  contrataciones en el NETWORKING OCUPACIÓN donde estuvieron presentes 14 empresas y 79 personas participantes con discapacidad.

Durante el evento los asistentes, que realizaron breves entrevistas de selección de 2 o 3 minutos,  para ofertas reales,  de las que se han cubierto más del 16%  con perfiles de conserjería, recepcionista,  control de accesos,  auxiliar al viajero  para  el  aeropuerto  y  estación  de tren  y  expendedor de gasolinera, atención al cliente y limpieza, entre otros. Estas contrataciones son en su mayoría a jornada completa y de media y larga duración, con idea de continuidad.

 

Algunas  de  las  personas  candidatas  continúan  en  estos  momentos realizando  entrevistas  de  selección  para  incorporarse  con posterioridad a las empresas participantes y contratantes para entrar en la  Bolsa de trabajo para futuras vacantes y posibles suplencias.

Las  empresas  que  acudieron  al  acto  se  han  mostrado  satisfechas  por  el  formato  de  la  jornada,  por  la  alta  participación  y  por  la  profesionalidad y compromiso manifestadas por las personas  candidatas, y, también,  por la buena organización de la misma. También nos transmitieron que fue altamente provechosa y que, sin duda,  participarán en otras posibles es convocatorias de Networking que organicemos.

 

El acto realizado en la Biblioteca Ramón Fernández de Castelldefels contó con la participación del Presidente de Cordibaix, el Sr. Enric Net,  la Il·lma. Sra. Alcaldesa de Castelldefels, María Miranda,  la Sra. Eva López,  Concejala de Promoción Económica y Fomento del Empleo y la Sra. Ana María Quesada, Concejala de Servicios Sociales y Dependencia, del Ayuntamiento de Castelldefels,   que agradecieron y felicitaron  de manera reiterada y entusiasta iniciativas que, como ésta apuestan para la inserción de personas con discapacidad dentro del Territorio.

El evento contó, también, con la experiencia de éxito de la empresa  Bauhaus como modelo de buenas prácticas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Una vez finalizadas las intervenciones institucionales  se desarrolló el  Speed Dating,  que consistió en realizar entrevistas breves de selección, y que,  los participantes de manera muy profesional, realizaron con las 14 empresas asistentes:  Accent  Social;  Cavall  de Cartró, SL; Diswork; EMIS; Expressate Group; Fem Cet; Grupo Sifu; Interserve; Ndavant, SL; Norauto, SA; Randstad Fundació; Selectiva y Servitelco), todas ellas muy implicadas.

 

Las personas asistentes, tras los nervios iniciales, cumplieron con rigor y profesionalidad las entrevistas de 2 minutos con las empresas, con las que tenían una cita previa. Los participantes se apoyaban unos a otros  en cada nueva entrevista. Fueron momentos muy entrañables y de solidaridad.

Las empresas colaboradoras como Amigables, Bauhaus, Imperfect, Secot, Sinergia, Psicosedna y Randstad Fundación también nos mostraron su agradecimiento y apoyo al finalizar la jornada, y su colaboración  para futuras ediciones, que con Seguridad, repetiremos en breve en otra población del Baix Llobregat.

El evento cumplió con creces el objetivo de acercar el mundo empresarial y el de las personas con discapacidad y promover su inserción laboral.

Eventos como estos contribuyen, sin duda, a poner en valor la gestión socialmente responsable de las empresas implicadas y la consecución de mercados laborales más integrados y con un mayor nivel de inclusión social.

Desde CORDIBAIX agradecemos la colaboración y participación tanto del Ayuntamiento, Empresas y las personas participantes y colaboradoras por el buen desarrollo del acto y por las inserciones  conseguidas hasta el momento.

 

Hay  una  frase del acto del  Face 2 Face  que resume perfectamente  ésta experiencia  para la inserción de las personas con discapacidad: “No hemos de tener las mismas capacidades, pero sí las mismas oportunidades.”

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETWORKING D’OCUPACIÓ A CASTELLDEFELS

UN  16%  DE  LES  PERSONES  PARTICIPANTS  HAN  ESTAT  CONTRACTADES  AL NETWORKING  DE  CORDIBAIX  A  CASTELLDEFELS  ON  VAN  PARTICIPAR  14 EMPRESES  I  79  PERSONES 

 

 

Federació Cordibaix, entitat sense afany de lucre que treballa amb persones amb discapacitat i/o trastorn mental del Baix Llobregat, juntament amb l´Ajuntament de Castelldefels, va realitzar amb gran èxit de participació i de contractacions al NETWORKING D’OCUPACIÓ on van estar presents 14 empreses i 79 persones participants amb discapacitat

Durant l’esdeveniment els assistents que van realitzar breus entrevistes de selecció per i ofertes reals, de les quals s’han cobert més del 16% de les mateixes amb perfils de consergeria, recepcionista, control d’accessos, auxiliar al viatger per aeroport i estació de tren i expendedor de benzinera, atenció al client i neteja, entre d’altres.  Aquestes contractacions són en la seva majoria a jornada completa i de mitja i llarga durada, amb idea de continuïtat.

 

Algunes de les persones candidates continuen a hores d’ara realitzant entrevistes de selecció per a incorporar-se amb posterioritat amb les empreses participants i contractants per entrar com a Borsa de feina per a futures vacants i possibles suplències.

Les empreses participants s’han mostrat complagudes per la jornada, per l´alta participació i per la professionalitat i compromís manifestades per les persones candidates i per l abona organització de l mateixa. També ens transmeten que va ser altament profitosa i que participaran en altres possibles convocatòries de Networking.

L´acte realitzat a la Biblioteca Ramon Fernàndez de Castelldefels va comptar amb la participació del President de Cordibaix, el Sr. Enric Net, l´Il·lma. Sra. Alcaldessa de Castelldefels, María Miranda, la Sra. Eva López, Regidora de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació i la Sra. Ana María Quesada, Regidora de Serveis Socials i Dependència, de l’Ajuntament de Castelldefels, que van agrair i felicitar de manera reiterada i entusiasta les iniciatives que, com aquesta aposten per a la inserció de persones amb discapacitat dins el Territori.

L’esdeveniment va comptar, també, amb l´experiència d’èxit de l´empresa Bauhaus com a model de bones pràctiques per la inclusió laboral d’aquestes persones.
Un cop finalitzades les intervencions institucionals es va desenvolupar l´Speed Dating, que va consistir en fer les entrevistes breus de selecció, i que els participants de manera molt professional van fer amb les 14 empreses assistents, que eren les següents: Accent Social; Cavall de Cartró, SL; Diswork; Emiser; Expressate Group; Fem Cet; Grupo Sifu; Interserve; Ndavant, SL; Norauto, SA; Randstad Fundación; Selectiva i Servitelco, totes elles molt implicades.

Les persones assistents, després dels nervis inicials, van complir amb rigor i professionalitat les entrevistes de 2 minuts amb les empreses amb les que tenen cita prèvia. Uns a altres es donaven suport en cada nova entrevista. Van ser moments molt entranyables i de suport entre ells.

Les empreses col·laboradores com ara Amigables, Bauhaus, Imperfect, Secot, Sinergia, Psicosedna i Randstad Fundación també ens van mostrar el seu agraïment i recolzament en futures edicions, que segur repetirem l’any que ve en altra població del Baix Llobregat.

L´esdeveniment va complir amb escreix l´objectiu d´ apropar el món empresarial i el de les persones amb discapacitat i promoure la seva inserció laboral.
Esdeveniments com aquests contribueixen, sens dubte, a posar en valor la gestió socialment responsable de les empreses implicades i la consecució de mercats laborals més integrats i amb un major nivell d’inclusió social.

Des de CORDIBAIX agraïm la col·laboració i participació tant de l´Ajuntament, Empreses i les persones participants i col·laboradores pel bon desenvolupament de l’acte i per les insercions realitzades.

Hi ha una frase de l’acte de Face 2 Face que resumeix perfectament aquesta experiència per a la inserció de persones amb discapacitat: “No hem de tenir les mateixes capacitats, però sí les mateixes oportunitats”

 

   

   

 

 

FACE 2 FACE Castelldefels

ÈXIT ROTUND DE PARTICIPACIÓ AL NETWORKING DE CASTELLDEFELS ON VAN PARTICIPAR 14 EMPRESES I 86 PERSONES AMB DISCAPACITAT.

 

Cordibaix juntament amb l´Ajuntament de Castelldefels, van realitzar amb gran èxit el NETWORKING D´OCUPACIÓ amb la participació de  14 empreses i 86 persones amb discapacitat participants. Durant l´esdeveniment  els assistents van realitzar breus entrevistes de selecció per a cobrir les 45 ofertes reals de feina que s’havien publicat.

L’acte realitzat a la Biblioteca Ramon Fernàndez de Castelldefels va comptar amb la participació del President de Cordibaix, el Sr. Enric Net, l´Il·lma. Sra. Alcaldessa de Castelldefels, María Miranda,  la Sra. Eva López, Regidora de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació i la Sra.  Ana María Quesada,  Regidora de Serveis Socials i Dependència, de l’Ajuntament de Castelldefels, que van agrair i felicitar  de manera reiterada i entusiasta les iniciatives que, com aquesta aposten per a la inserció de persones amb discapacitat dins el Territori.

L´esdeveniment va comptar, també, amb l´experiència d´èxit de l´empresa Bauhaus com a model de bones pràctiques per la inclusió laboral d´aquestes persones.

Un cop finalitzades les intervencions institucionals es va desenvolupar l´Speed Dating, que consisteix en fer entrevistes breus de selecció,  i que els participants de manera molt professional van fer amb les 14 empreses assistents per a cobrir les ofertes reals dels  20 perfils professionals diferents, es van realitzar de manera exitosa, del que ja ens van informant de futures insercions.

Les empreses participants com ara Accent Social; Cavall de Cartró, SLDiswork; EmiserExpressate Group; Fem CetGrupo Social ONCE; Grupo Sifu; Interserve; Ndavant, SL; Norauto, SA; Randstad Fundación; Selectiva i Servitelco, molt implicades, també van  donar les gràcies per  la implicació dels organitzadors  en esdeveniments com aquest i, que els proporcionen de manera rapida i  exitosa futurs professionals per a treballar a les seves empreses. Algunes ja ens han informat que en breu alguns candidats/ -es formaran part de la seva organització.

Les persones assistents, després dels nervis inicials, van complir amb rigor i professionalitat les entrevistes de 2 minuts amb les empreses amb les que tenien cita prèvia. Uns a altres es donaven suport en cada nova entrevista. Van ser moments molt entranyables i de suport antre ells.

Les empreses que van col·laborar com Amigables, Bauhaus , Imperfect, Secot, Sinergia , Psicosedna i Fundació Randstad també ens van mostrar el seu agraïment i recolzament en futures edicions, que repetirem l´any que ve en una altre població del Baix Llobregat.

L’esdeveniment va complir amb escreix  l´objectiu d´ apropar el món empresarial i el de les persones amb discapacitat i promoure la seva inserció laboral.

Esdeveniments com aquests contribueixen, sens dubte, a posar en valor la gestió socialment responsable de les empreses implicades  i la consecució de mercats laborals més integrats i amb un major nivell d’inclusió social.

Des de CORDIBAIX agraïm la col·laboració i participació tant de l´Ajuntament, Empreses i les persones participants i col·laboradores  pel bon desenvolupament de l´acte.

 

 

 

ETV Programa Línia de servei 29 novembre 2019

Entrevista a Enric Net, President de Cordibaix, per parlar de la Federació i de l'acte que desenvoluparem el proper 13 de desembre a Castelldefels.

És un acte de  networking amb empreses amb l’objectiu d’apropar el món empresarial i el de les persones amb discapacitat per promoure la inserció laboral d’aquest col·lectiu i facilitar a responsables de RRHH el contacte amb les persones candidates  que poden cobrir les seves demandes de treball.

El desenvolupament de la Jornada contribuirà a posar en valor la gestió socialment responsable de les empreses i la seva contribució a aconseguir mercats laborals més integrats i amb un major nivell d’inclusió social.

 

 

 

Face2Face. Networking d’Ocupació a Castelldefels

El proper 13 de desembre CordiBaix en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelldefels desenvoluparà un acte de networking amb empreses amb l’objectiu d’apropar el món empresarial i el de les persones amb discapacitat per promoure la inserció laboral d’aquest col·lectiu i facilitar a responsables de RRHH el contacte amb les persones candidates   que poden cobrir les seves demandes de treball.

El desenvolupament de la Jornada contribuirà a posar en valor la gestió socialment responsable de les empreses i la seva contribució a aconseguir mercats laborals més integrats i amb un major nivell d’inclusió social.

A l’acte de networking comptarem amb l’experiència de l’Empresa Bauhaus com a model de bones pràctiques per la inclusió laboral. Seguidament es desenvoluparà el Speed Dating, entrevistes breus de selecció entre les empreses participants i les persones candidates als llocs de feina.

 

Divendres 13 DE DESEMBRE de 11.00h a 13.30h

Biblioteca Ramón Fernández Jurado (C/Bisbe Urquinaona, 19-21.Castelldefels)

10:30 Acreditacions
11:00 Benvinguda i Presentació de la Jornada: Eva Lopez Giménez, Regidora de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació

Ana María Quesada del Águila Regidora de Serveis Socials i Dependència

Enric Net Camats, President de CordiBaix

11:15  Experiència BAUHAUS. Exemple de Bones Pràctiques.   Marta Macanás, Coordinadora RRHH 

Elena García, Adjunta botiga 

Alonso Anival Castillo Miranda, treballador

11:40 PITCH EMPRESARIAL. Presentació Empreses Participants
12:00 XEFLIS D’OCUPACIÓ
12:15 SPEED DATING. Entrevistes Breus de Selecció
13:30 Cloenda de la Jornada

 

Conduirà l’acte: David Achell, Comunicador


 Amb el suport de:    


 Empreses Col·laboradores:

      


Empreses Participants:

 

 

Si voleu assistir heu de fer la inscripció a la Jornada Face2Face:

       INSCRIPCIÓ ENTITATS ASSISTENTS