Missió, visió i valors

MISSIÓ DE CORDIBAIX

CordiBaix és la Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat, és una entitat sense afany de lucre, declarada d’Utilitat Pública que des de l’any 1987 desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat amb la finalitat d’aconseguir la normalització i plena integració del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental, garantint el ple exercici dels seus drets i la seva qualitat de vida i benestar a través del treball.

VISIÓ

La Federació Cordibaix vol ser el referent al tercer sector i al Baix Llobregat de totes les entitats que cerquen la realització dels individus com a persona amb l’eix del treball, potenciant la seva autonomia i la participació activa en la vida social, política, cultural i econòmica.