Missió, visió i valors

 

 

MISSIÓ DE CORDIBAIX

CordiBaix és la Federació d’Entitats de Persones amb Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat, és una entitat sense afany de lucre,  declarada d’Utilitat Pública que des de l’any  1987 desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat amb la finalitat d’aconseguir la normalització i plena integració del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental, garantint el ple exercici dels seus drets i la seva qualitat de vida i benestar a través del treball.

 

VISIÓ

La  Federació Cordibaix  vol  ser el referent  al  tercer  sector i  al Baix Llobregat de  totes les  entitats  que cerquen la realització dels individus com a persona amb l’eix del treball, potenciant la seva autonomia i la participació activa en la vida social, política, cultural i econòmica.

 

 

 

Els Valors de la Federació CordiBaix    

 

SOLIDARITAT

La nostra organització és solidària amb totes les persones i també amb totes les associacions que cerquen el benestar de les persones amb discapacitat i la  seva inclusió social des de la normalitat.

IGUALTAT

L’ igualtat entre gèneres i entre persones de diferents condicions és un tret essencial que ens permet seguir construint un món millor

RESPECTE A LA DIVERSITAT

Les persones, siguin d’on siguin, amb les seves capacitats, els seus sabers i les seves actituds, són part fonamental del nostre projecte. Tothom suma.

FLEXIBILITAT

CordiBaix s’adapta a cada situació, i proposa solucions a mida davant de cada circumstància

 

EFICACIA

Volem i ens orientem a resoldre les demandes que se’ns formulen i a fer-ho bé

QUALITAT 

Revisem els processos i tractem de millorar amb l’efectivitat per a destinar els mínims recursos i assolir la màxima eficàcia

PERSONA

Creiem fermament en la capacitat inclusiva i normalitzadora del treball per a realitzar-se com a persona

SUPERACIÓ

Cada dia intentem que sigui millor que l’anterior

 

 

Els Objectius de la Federació CordiBaix

  • Fomentar la integració en la nostra societat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
  • Implicar els diferents agents socials i econòmics de la comarca en el desenvolupament de projectes de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
  • Assessorar i oferir suport a les entitats i a les persones amb discapacitat de la nostra comarca.
  • Impulsar la creació de nous serveis d’atenció a les persones amb discapacitat a partir de l’estudi de les necessitats a la comarca.
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats i la inclusió activa al mercat laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
  • Sensibilitzar la societat envers les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.