Pla de Voluntariat

CordiBaix és la Federació d’Associacions, Fundacions i Patronats de les Persones amb Discapacitat i/o Persones amb Trastorn Mental  del Baix Llobregat.

A l’actualitat ofereix serveis adreçats a l’atenció d’aquest col·lectiu que s’emmarquen en l’àmbit de l’ assessorament integral, l’àmbit socioeducatiu i l’àmbit laboral.

CordiBaix ha elaborat el  Pla  de  Voluntariat  per  tal  d’iniciar  una  gestió  del  voluntariat  de qualitat. Considerem important emmarcar les pràctiques voluntàries d’aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps lliure a tasques voluntàries dins la nostra entitat.

Per  aquest  motiu,  Pla  de  Voluntariat  de CordiBaix pretén  clarificar  les  tasques  de  voluntariat, d’acord amb la normativa vigent, valorar feina realitzada per les persones voluntàries i que serveixi de plataforma per impulsar noves activitats de voluntariat que afavoreixin la nostra missió.