Social & Job Market

CordiBaix impulsa la cooperació entre el teixit empresarial i l’economia d’iniciativa social.

  

SOCIAL MARKET web

 

Les Empreses, els Centres Especials de Treball i diverses Organitzacions del Territori van tenir un espai de Coneixença i Cooperació que va generar relacions i col·laboracions entre el teixit empresarial i l’economia d’iniciativa social.

 

CordiBaix va promoure complicitats per tal de generar ocupació de qualitat i iniciatives socioeconòmiques innovadores.

 

 

Sant Joan Despí , 15 de juny de 2018.

El passat 15 de juny la Federació CordiBaix va desenvolupar el Social & Job Market, una Jornada sobre Responsabilitat Social Empresarial  que va posar en valor la gestió socialment responsable de les empreses i la seva contribució a aconseguir mercats laborals més integrats i amb un major nivell d’inclusió social.

Al “Social & Job Market” es van trobar 32 empreses, centres de treball i institucions que van compartir models de bones practiques, i van poder exhibir els seus productes, serveis i activitats empresarials. La mostra va afavorir l’intercanvi empresarial entre els participants i va establir el canal per trobar possibles col·laboradors, socis o inversors.

El desenvolupament de la Jornada, així com el seu format va permetre teixir un networking de complicitat entre les empreses i organitzacions, en un espai que va afavorir l’intercanvi d’informació i coneixement de l’activitat econòmica de cada participant així com l'establiment de relacions amb persones que comparteixin interessos professionals comuns.

El “Social & Job Market” va propiciar que es materialitzessin propostes per generar ocupació de qualitat i iniciatives socioeconòmiques innovadores que jugaran un paper transformador de la societat.

Una de  les estratègies clau que CordiBaix porta a terme per a realitzar la seva activitat com a entitat social prestadora de serveis, és la comunicació i el treball en xarxa amb totes les administracions públiques, entitats socials i empreses privades que hi ha a la comarca del Baix Llobregat.

Des de CordiBaix fomentem espais d’intercanvi que generen sinergies i col·laboracions entre empreses, entitats i administracions i la Jornada de Responsabilitat Empresarial Social & Job Market s’engloba en aquesta línia d’actuació de la nostra federació.

Com a federació comarcal, CordiBaix està present en diferents comissions i grups de treball per debatre i vetllar pels drets de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i aconseguir recursos i serveis que garanteixin aquests drets com a ciutadans. La nostra participació a aquestes plataformes ens permet difondre la nostra activitat, compartir i debatre models de treball i impulsar conjuntament accions que siguin garantia d’èxit a nivell de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

El “Social & Job Market”  organitzat per CordiBaix va ser una magnifica oportunitat per augmentar la visibilitat de tots els participants i millorar la xarxa de contactes comercials i així generar negoci dins d'ella.

Imatges de la Jornada

Networking

Programa

Serveis i Productes

Participants