SIOAS a CordiBaix 2018

SIOAS

A CordiBaix desenvolupem el SIOAS, Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb Discapacitat o Trastorns de la Salut Mental (2018).

20 persones del Baix Llobregat realitzaran un itinerari formatiu i d'orientació laboral, que millorarà la seva ocupabilitat, i que els permetrà ser més autònoms en la recerca activa de feina.  Els hi oferim la possibilitat de fer pràctiques no laborals en Empresa Ordinaria, així com altres accions d'acompanyament i suport per a la seva inserció al món laboral.

Volem aconseguir un mínim del 20% d'inserció laboral dels participants al programa.

 

Aquest programa està finançat per:

                

 

Destinataris:

El col·lectiu al qual s’adreça el projecte són persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de la salut mental, col·lectiu amb especials dificultats d’inserció, amb potencialitat per desenvolupar un treball remunerat en empresa ordinària. Aquest col·lectiu molt sovint té associades altres tipus de discapacitats, tant físiques com sensorials, les quals empitjoren l’accés a les oportunitats laborals.

Des del nostre projecte donem orientació i suport a cada participant, per a què aprenguin les eines i recursos necessaris per tal d’enfrontar-se al món laboral amb més possibilitats d’èxit. El projecte també està obert a acollir participants de Renda Mínima d’Inserció.

La persona participant ha de reunir uns requisits bàsics per poder beneficiar-se del projecte: ha de poder i voler treballar; ha de ser conscient de la seva situació i tenir la motivació per iniciar i mantenir el compromís per realitzar les accions que contempla el projecte; i ha de necessitar el suport ofert pel servei per ser capaç d’integrar-se en el mercat laboral.

 

Objectius:

 1. Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o amb trastorns de la salut mental, afavorint la seva inserció al mercat laboral.
 2. Garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en l’accés al mercat de treball de les persones participants del programa.
 3. Incrementar el grau d’ocupabilitat de les persones usuàries del programa.
 4. Garantir insercions ajustades a les motivacions i capacitats de les persones participants del programa i les necessitats de les empreses.
 5. Aplicar metodologies de treball en xarxa en tots els procediments d’atenció a la persona usuària per garantir un procés d'atenció global.
 6. Sensibilitzar a la ciutadania informant i oferint recursos per tal de donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental.
 7. Desenvolupar un sistema de seguiment i avaluació continu en tot el procés d’inserció.
 8. Sensibilitzar a les empreses per a la contractació de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental.
 9. Fomentar l’acompliment de la “Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social”.
 10. Garantir la qualitat i estabilitat dels llocs de treball proveïts pel servei.
 11. Aconseguir la implicació de l’empresa en tot el procés d’inserció de la persona usuària.
 12. Oferir un servei eficient i de qualitat, que doni resposta a les necessitats reals de les empreses.

 

Metodologia / Accions:

El nostre treball d’orientació es basa en un model per competències. Adquirir un conjunt de coneixements i habilitats tècniques, mitjançant metodologia de formació tradicional. Competències tècniques i instrumentals, competències transversals, competències tècniques; adoptant un enfocament integral i treballar aspectes personals que transcendeixen els aspectes laborals; i la valoració del grau d´ocupabilitat de la persona en funció de totes les seves competències de base i transversals.  Com a atenció integral a la persona considerem també aquells aspectes motivacionals i emocionals.

La metodologia que fem servir per assolir els objectius d´inserció laboral, contempla també un enfocament de Treball amb Suport. El Treball amb Suport és una estratègia per a la inserció de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental, que requereix una intervenció continua que no sempre és necessària en la mateixa intensitat per a totes les persones.  L'estratègia està adreçada a la inserció en empresa ordinària, requereix unes capacitats i unes competències mínimes que garanteixin que, amb el suport que es facilita des del servei, la persona serà capaç d'aconseguir i mantenir el lloc de treball.

Per treballar coherentment amb aquest enfocament, comencem dissenyant un Itinerari personalitzat d'inserció sociolaboral amb un conjunt integral d'actuacions, que són consensuades entre el/la tècnic/a i la persona demandant d'ocupació. L’objectiu és la millora de l’ocupabilitat de la persona que demanda ocupació per aconseguir la inserció laboral i social de la mateixa; és a dir, un procés personalitzat d'orientació, formació i inserció.

 

Resultats que esperem:

Pel que fa al desenvolupament i l’impacte que ens agradaria tenir, i pel qual treballem,  ens comprometem a atendre a 20 persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns  mental. I el grau d’inserció a empresa ordinària serà d’un mínim del 20%.

Ens comprometem a que un 15% de les persones usuàries del Programa puguin desenvolupar pràctiques no laborals en empresa ordinària amb la finalitat de potenciar la seva ocupabilitat.

Oferim un servei a Empreses. Aquest servei cobreix les necessitats de les empreses en l'àmbit de la gestió dels recursos humans, a partir de la Prospecció i l'Assessorament. Es duen a terme diferents accions de captació i selecció de personal, gestió d'ofertes de treball, disseny i adaptació de llocs de treball i assessorament laboral en Responsabilitat Social i de la LGD.

Desenvolupar una formació específica en quant a Gestió de Riscos per varies raons: en primer lloc, creiem que el perfil de persones participants que ens ocupa poden adquirir capacitats i habilitats bàsiques en quant a la prevenció de riscos tant a nivell laboral, com fins i tot per aplicar a la seva vida diària, ja que la formació inclou possibles riscos aplicables a accidents domèstics com incendis i primer auxilis. D’aquesta manera oferim les capacitats i habilitats necessàries per fer front a situacions quotidianes i obtenir una base formativa.