Missió, visió i valors

Missió, visió i valors de Cordibaix

Coneix els valors, la missió i la visió de Cordibaix; la federació per a persones amb discapacitat i trastorns de la salut mental que ofereix oportunitats de feina reals i de qualitat al Baix Llobregat.

MISSIÓ DE CORDIBAIX

CordiBaix és una Federació d´Entitats de Persones amb Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat, sense ànim de lucre, declarada d´Utilitat Pública que des de l’any 1987 i que desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat, amb la finalitat d´aconseguir la normalització i plena integració del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn mental. D'aquesta manera garantim el ple exercici dels seus drets, millorant-ne la qualitat de vida i el benestar a través del treball.

VISIÓ

La Federació Cordibaix vol ser referent al tercer sector i al Baix Llobregat de totes les entitats que busquen la realització dels individus com a persona amb l'eix del treball, potenciant la seva autonomia i la participació activa a la vida social, política, cultural i econòmica.

VALORS

Si alguna cosa caracteritza la nostra federació, són els nostres valors ferms. Gràcies a això, fem que la inserció de les persones amb discapacitat al mercat laboral sigui justa, transparent i eficaç. Te'ls expliquem aquí:

Solidaritat:

La nostra organització és solidària amb totes les persones i associacions que cerquen el benestar de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social des de la normalitat.

Igualtat:

La igualtat entre gèneres i entre persones de diferents condicions és un tret essencial que ens permet continuar construint un món millor.

Respecte a la diversitat:

Les persones, siguin on siguin, amb les seves capacitats, coneixements i actituds, són part fonamental del nostre projecte. Tothom suma.

Flexibilitat:

CordiBaix s'adapta a cada situació, i proposa solucions a mida davant de cada circumstància.

Eficàcia:

Volem i ens orientem a resoldre les demandes que se'ns formulen i a fer-ho bé.

Qualitat:

Revisem els processos i intentem millorar amb l'efectivitat per destinar els mínims recursos i assolir la màxima eficàcia.

Persona:

Creiem fermament en la capacitat inclusiva i normalitzadora del treball per fer-se com a persones i treballadors.

Superació:

A Cordibaix intentem que cada dia sigui millor que l'anterior.

Objectius de la Federació Cordibaix

  • Fomentar la integració a la nostra societat de les persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental.
  • Implicar els diferents agents socials i econòmics de la comarca en el desenvolupament de projectes de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
  • Assessorar i oferir suport a les entitats i les persones amb discapacitat de la nostra comarca.
  • Impulsar la creació de nous serveis d’atenció a persones amb discapacitat a partir de l’estudi de les necessitats a la comarca.
  • Fomentar la igualtat d'oportunitats i la inclusió activa al mercat laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
  • Sensibilitzar la societat envers les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.