Les nostres entitats

Coneix la xarxa d’entitats que col·laboren amb CordiBaix per tal de fer realitat la inclusió social de les persones amb discapacitat i trastorn mental.

Si vols formar-ne part, no dubtis a demanar-vos informació.

Coneix les entitats de Cordibaix per persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental.

 

 

 

AMPA CAVIGA

C/Andorra, s/n.  08840 Viladecans (Barcelona)

E-mail: familiarscaviga@gmail.com

 

 

L’associació de pares i familiars es constituí el mes d’abril de 2005 i té com a objectiu treballar en col·laboració amb els educadors i promoure la participació dels familiars en la gestió del centre, a més de donar-los suport i formació en aquells aspectes educatius que faciliten la convivència i l’atenció als nois i noies.

Vetlla, també, perquè aquests nois i noies puguin dur a terme activitats extraordinàries que complementin les que fan al taller.

 


 

 

logohor

 

ACOSU de Molins de Rei

C/ de Pere Quart,1      (08750) Molins de Reí
Telèfon:93 668 22 39       www.acosu.org      acosu@acosu.org

 

 

Atenció integral a la persona amb discapacitat intel·lectual

ACOSU, Associació Comarcal de Pro-discapacitats del Baix Llobregat, es va constituir l’any 1967 amb la finalitat de fomentar i proporcionar atenció integral a la persona amb discapacitat intel.lectual, facilitant els recursos humans i materials per tal d’assolir una adequada integració.

Som una Associació sense ànim de lucre i els nostres principals serveis son els Tallers Alba i les Llars Residència Alba, tots dos serveis situats a la població de Molins de Rei. Donem cobertura a 157 persones amb discapacitat intel.lectual.

Som una entitat d’utilitat pública concertada i de referència en el Baix Llobregat, Associació Comarcal Pro-Discapacitats del Baix Llobregat, es va construir amb la finalitat de fomentar i proporcionar atenció integral a la persona amb discapacitat intel·lectual, facilitat un marc rehabilitador que potencií al màxim la seva integració.

SERVEIS

 • Servei de teràpia ocupacional
 • Servei ocupacional d'Inserció
 • Centre especial de treball
 • Serveis de LLars residencies
 • Esplai Clariana

El nostre objectiu és potenciar l'autonomia en tots les aspectes aportant eines, estratègies i professionals.

 

 


 

 

ADISGA. Ass. de Familiars Discapacitats Intel·lectuals de Gavà

Rambla Vayreda nº31 local Social C. Mestre Falla,11 (08850) Gavà
Telèfon:  687741231    E-mail: adisga.gava@gmail.com info@adisga.com 

www.adisga.com

 

 

La base ideològica de l'entitat és treballar per garantir la participació activa de joves i adults amb discapacitat intel·lectual a iniciatives culturals i d'oci, en contacte amb la comunitat a la qual pertanyen amb tots els beneficis i augment de la qualitat de vida. Entitat declarada d'utilitat pública,

L'associació treballa amb un equip de professionals i voluntaris de diferents edats i característiques personals, però amb una mateixa motivació, el voler ajudar i acompanyar a aquest col·lectiu a integrar-se dins de la societat a la qual pertanyen mitjançant l'oci i gaudint de les possibilitats que ofereix el seu entorn més proper.

 • ACTIVITATS A ADISGA
  Activitats seleccionades per potenciar habilitats i inclusió en la societat Un dels principals objectius, és compartir amb la resta de la societat les diferents capacitats d'aquestes persones, a través d'activitats i projectes inclusius.

 

 • ASSESSORAMENT a Famílies
  Informació, orientació i assessorament personal.
  Des d'aquest servei es pretén cobrir les necessitats i demandes de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, que es dirigeixen a l'associació a la recerca d'informació de diferents tipologia. L'objectiu d'aquest servei és acompanyar les famílies en el seu projecte de vida, partint dels seus propis recursos i fortaleses, atenent les seves necessitats i demandes, i facilitant instruments i recursos que serveixin per augmentar dia a dia el benestar i la qualitat de vida de cada un dels membres de la família, tot això de forma gratuïta.

 

Horari: dilluns, dimarts, dijous, divendres 17:15 a 20:15 hores

 


 

Arc de Sant Martí

Plaça de les Cultures, s/n     08760 Martorell – Baix Llobregat
Telèfon: 93 775 49 09

E-mail: info@arcdesantmarti.cat

www.arcdesantmarti.cat/

 

 

L’ Associació por disminuïts Arc de Sant Martí, va sorgir com a una associació de pares de nois amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de crear nous i millors recursos en benefici d’una bona qualitat de vida per a les persones que degut a una discapacitat intel·lectual es troben en situació de desavantatge social.

Amb el temps a  anat creixent i els  projectes han augmentat d’envergadura.  Avui en dia és una entitat que s’encarrega de cobrir les necessitats de lleure, esport,  respir, turisme i habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual de la zona, fent diverses activitats.  Donem suport a les famílies amb un equip de professionals que realitza atenció individualitzada als usuaris i al mateix temps fem de punt d’informació on es proporciona assessorament i es busquen recursos i sortides que aportin la màxima normalització a la vida d’aquestes persones.

Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, al Centre Cultural de Martorell.

 

 


 

 

Ass. ASPRODIS de Sant Feliu de Llobregat

 

 

C/Pl. Francesc Macià s/n (08980) Sant Feliu del Llobregat
Telèfon:   663732215

asociacion.asprodis@gmail.com

ASPRODIS és una entitat fundada l'any 1982, és una integració educativa, social i laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

És important destacar que el principal suport de la nostra entitat són les famílies de les persones amb discapacitat, així com una sèrie de professionals que habitualment s'hi dediquen.

Som conscients que, des de la nostra creació, la situació de les persones amb discapacitat ha millorat ostensiblement, però tot i així, creiem que encara queda treball per fer, per a que la diferència entre les persones discapacitades i les que no ho són sigui cada vegada menor.

L'objectiu d'ASPRODIS és defensar els interessos de les persones amb discapacitat psíquica, lluitar pels seus drets i intentar cubrir d'una manera digna, les seves necessitats.

 


 

 

 

Associació ESTEL de Sant Joan Despí

C/ Seu d’Urgell,4 baixos (08970) Sant Joan Despí
Telèfon: 93 373 56 01

E-MAIL: asocestel@gmail.com

www.estel.despientitats.cat

https://www.facebook.com/esplai.estel.9

 

L’Associació Estel és una entitat sense afany de lucre dedicada a les persones amb discapacitat Intel·lectual.

L’Associació Estel neix gracies a l’iniciativa d’un grup de pares de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Joan Despí, que van decidir unir-se per a poder oferir el màxim recolzament possible a les necessitats especials dels seus fills.

Ha passat molt de temps, però la nostra finalitat principal continua essent la integració plena de les persones amb discapacitat intel·lectual a la societat.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

 • El principal objectiu d’aquest servei és oferir a les famílies un espai on poder rebre assessorament i suport.
 • Es realitza un treball tant individual, amb entrevistes personalitzades, com grupal, mitjançant reunions de pares.
 • S’intenten tractar temes d’interès que facilitin la informació i la formació dels familiars de les persones amb discapacitat.

ESPLAI

 • La nostra entitat disposa d’un ESPLAI que funciona de dilluns a divendres. És un espai de lleure dedicat a les persones amb discapacitat intel·lectual on es realitzen tota mena de tallers i activitats adequades a les persones que hi assisteixen.
 • Una persona amb discapacitat intel·lectual és a banda de la seva discapacitat una persona amb inquietuds  i necessitats com a qualsevol altre ciutadà de la nostra localitat.
 • L’ESPLAI de l’Associació Estel és un espai de lleure dedicat a les persones amb discapacitat intel·lectual on es realitzen tota mena de tallers i activitats. A partir de les activitats de lleure que es realitzen a l’esplai es treballa l’autonomia tant personal com grupal, per tal de potenciar les seves capacitats i habilitats i aconseguir la seva integració a la societat.
 • Des de l’Associació Estel entenem la integració social com la possibilitat de poder gaudir de qualsevol àmbit de la vida com a qualsevol persona. Per aquest motiu les activitats que es programen i es desenvolupen a l’esplai Estel per a les persones que hi assisteixen estan adaptades a les seves característiques i als objectius que es volen assolir.