Andreu – Usuari Cordibaix

La discapacitat ens limita en una cosa determinada però només en aquella cosa, podem fer tota la resta de coses perfectament.