Àrea Socioeducativa

Des d’aquesta àrea es desenvolupen projectes amb l’objectiu d’incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental a través de l’eliminació de barreres personals, culturals i socials, permetent la seva integració plena en la vida política, cultural i educativa.

 

Tres àmbits d’actuació

ÀMBIT DE LLEURE
Colònies per a persones amb discapacitat
Lleure inclusiu

 

ÀMBIT EDUCATIU
Accions de sensibilització a l’escola
Reforç educatiu a l’aula
Transició escola/treball
Accions Formatives

 

ÀMBIT DE L’ESPORT I LA SALUT
Promoció de la qualitat de vida a través de l’esport
Salut i sexualitat

 

Activitats

ACTIVITATS DE COLÒNIES D’ESTIU

Organitzem cada any les colònies d’estiu destinades a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Baix Llobregat. Les estades de lleure tenen tres objectius clau:

Afavorir el benestar emocional i la qualitat de vida dels assistents a partir de la participació en activitats de lleure.
Potenciar l’autonomia de les persones assistents per tal d’afavorir la seva posterior integració.
Facilitar el respir de les famílies.

 

LLEURE INCLUSIU

Proporcionem assessorament i suport als esplais per a la integració de persones amb discapacitat en activitats de lleure normalitzades.

 

ACCIONS DE SENSIBILITZACIONS A L’ESCOLA

Realitzem campanyes de sensibilització a les Escoles promovent l’educació en el camp dels valors i apropant als Infants experiències per construir valors ètico-morals que contemplin la diferència entre persones de manera respectuosa.