Àrea Laboral

CordiBaix actua com a intermediari en l’àmbit laboral, donant suport i assessorament tant a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental demandants de feina, com a les empreses demandants de treballladors/es.

Oferim un servei integral de feina especialitzat i amb recolzament per a la incorporació al mercat laboral de persones amb discapacitat, constituïtper un equip de professionals qualificat i multidisciplinar.

 

Treballem amb un doble objectiu:

 • USARIS/ES
  Promoure una incorporació i permanència de qualitat al mercat laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en l’accés a l’ocupació.
 • EMPRESES
  Construir una estratègia d’interacció amb les empreses, amb la finalitat de generar relacions de confiança i relacions operatives i funcionals amb el teixit empresarial del territori. I assegurar la continuïtat de les empreses en la col·laboració amb la nostra entitat.

 

Servei d’inserció laboral

L’objectiu és promoure la incorporació al mercat de treball de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, per fomentar la seva integració a la societat.Prestem un Servei personalitzat d’informació, orientació, formació i assessorament laboral  a partir del disseny d’un itinerari personalitzat d’inserció per a cada persona.

OFERIM:

Programes personalitzats d’orientació laboral:

 • SIOAS
 • INCORPORA
 • SILIRPF

Borsa de Treball especialitzada en ofertes per a persones amb certificat de discapacitat.

 

Prospecció i Serveis a empreses

Des de CordiBaix promovem  la relació amb les empreses per establir línies de treball cooperatiu, que facilitin espais d’intercanvi d’experiències i que possibilitin la creació de projectes innovadors per impulsar l’economia.

FACILITEM:

 • Assessorament a l’empresa en el disseny i adaptació de llocs de treball.
 • Seguiment i suport en el procés d’incorporació de Personal.
 • Assessorament per l’acompliment de la L.G.D.
 • Selecció de personal.
 • Assessorament en Responsabilitat Social Empresarial.