Àrea de Suport i Assessorament Integral

Atenció personalitzada

Oferim informació, orientació i suport a totes aquelles persones amb discapacitat i/o trastorn mental o intel·ligència límit, familiars d’aquest/es i/o professionals del sector d’atenció a les persones sobre qualsevol tema relacionat amb la discapacitat.

Assessorem sobre els procediments de tramitació de certificats de discapacitat i altres demandes d’ajuts  entre d’altres tràmits.

 

Suport a entitats

Oferim suport i assessorament a les entitats i associacions en el desplegament de serveis i activitats específiques per a persones amb discapacitat i /o trastorn mental.

Facilitem el coneixement sobre  gestió i organització d’entitats i associacions.
Assessorem en el disseny de projectes i en la participació en convocatòries de  concursos i  subvencions.