Àrea de Gestió

Desenvolupem la nostra activitat com a integrants del Tercer Sector impulsant i reforçant el treball de les entitats en la creació i desplegament de serveis i recursos d’atenció a persones.

Desenvolupem la nostra activitat com a integrants del Tercer Sector impulsant i reforçant el treball de les entitats en la creació i desplegament de serveis i recursos d’atenció a persones.

Com  a federació d’entitats actuem com a representant de les mateixes, canalitzant les demandes cap a les administracions per tal d’aconseguir recursos i serveis específics pel col·lectiu de persones amb discapacitat.

A CordiBaix treballem per sensibilitzar la societat (Administracions Públiques, Associacions, Entitats, Ciutadans/es, Empreses Privades…) envers la situació actual de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental amb l’objectiu d’implicar tots els agents i generar sinèrgies per treballar conjuntament des d’un model de corresponsabilitat.

 

La comunicació amb les administracions públiques i la resta d’entitats del sector és un element clau per fomentar el treball en xarxa, per aquest motiu CordiBaix està present en diferents comissions i grups de treball:

Comissió de la Discapacitat del Baix Llobregat

Agència per a la Innovació i el Coneixement. INNOBAIX

Agència de Col·locació  Insereixi’t.

Agència de Col·locació  ACACER.

Taula Territorial del Baix Llobregat.

Grup Permanent de Famílies i Associacions de DINCAT.

Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris ACEDE.

Confederació coordinadora estatal de minusvàlids físics d’Espaya COCEMFE.