Les nostres entitats

AMPA Institució Balmes de Sant Boi de Llobregat

 

 

 

AMPA CAVIGA

C/Andorra, s/n.  08840 Viladecans (Barcelona)

E-mail: familiarscaviga@gmail.com

L’associació de pares i familiars es constituí el mes d’abril de 2005 i té com a objectiu treballar en col·laboració amb els educadors i promoure la participació dels familiars en la gestió del centre, a més de donar-los suport i formació en aquells aspectes educatius que faciliten la convivència i l’atenció als nois i noies.

Vetlla, també, perquè aquests nois i noies puguin dur a terme activitats extraordinàries que complementin les que fan al taller.

 

Ass. ACOSU de Molins de Rei

logohor

C/ de Pere Quart,1 (08750) Molins de Reí
Telèfon:93 668 22 39 – Fax:93 680 21 53

www.acosu.org          acosu@acosu.org

Associació Comarcal Pro-Discapacitats del Baix Llobregat, es va construir amb la finalitat de fomentar i proporcionar atenció integral a la persona amb discapacitat intel·lectual, facilitat un marc rehabilitador que potencií al màxim la seva integració.

 SERVEIS

 • Centre ocupacional
 • Centre de teràpia ocupacional
 • Centre especial de treball
 • Habitatges Alba
 • Esplai Clariana

 

ADISGA. Ass. de Familiars Discapacitats Intel·lectuals de Gavà

Rambla Vayreda nº31 local Social C. Mestre Falla,11 (08850) Gavà
Horari: dilluns, dimarts, dijous, divendres 17:15 a 20:15 hores

Telèfon: 699 048 519     E-mail: adisga.gava@gmail.com

www.adisga.entitats.gavaciutat.cat

OBJECTIUS

 • Assessorar als pares y/o tutors en qüestions legals y socials.
 • Organitzar tallers per estimular les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Proporcionar als pares un descans diari, fent coincidir el seu temps lliure amb les activitats d’oci que oferim als nois/es.
 • Conscienciar a l’administració l’importancia d’ajudar aquest col·lectiu, el reconeixement de la integració natural de discapacitats intel·lectuals dins de la nostra societat.
 • Treballar sempre els quatre àmbits: persones amb discapacitat intel·lectual, famílies, societat i administració publiques.

ACTIVITATS

 • Piscina, atletisme, sortides quinzenals amb el grup Ga- lú, Informática, tallers de manualitats, bisutería, teatre, cant, ludoteca, chi kung

 

Ass. Cívica d’Ajuda Mútua – Apip – ACAM

Logo-simple-jpg-450x74

 

Arc de Sant Martí

Plaça de les Cultures, s/n     08760 Martorell – Baix Llobregat
Telèfon: 93 775 49 09   Fax: 93 774 27 14

E-mail: info@arcdesantmarti.cat

www.amartorell.com

L’Associació por disminuïts Arc de Sant Martí, va sorgir com a una associació de pares de nois amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de crear nous i millors recursos en benefici d’una bona qualitat de vida per a les persones que degut a una discapacitat intel·lectual es troben en situació de desavantatge social.  

Amb el temps a  anat creixent i els  projectes han augmentat d’envergadura.  Avui en dia és una entitat que s’encarrega de cobrir les necessitats de lleure, esport,  respir, turisme i habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual de la zona, fent diverses activitats.  Donem suport a les famílies amb un equip de professionals que realitza atenció individualitzada als usuaris i al mateix temps fem de punt d’informació on es proporciona assessorament i es busquen recursos i sortides que aportin la màxima normalització a la vida d’aquestes persones.

 

Ass. ASDIVI de Viladecans

C/Carles Altres,15   (08840) Viladecans
Telèfon:615 43 92 91/ 93 658 15 87/93 659 18 44

E-mail: asdivi15@gmail.com   /  mernes62@hotmail.com

www.asdivi.entitatsviladecans.org

És una associació sense ànim de lucre que vetlla pels interessos de les persones amb discapacitat, i els de les seves famílies. 

El finançament de les activitats que portem a terme és possible gràcies a les subvencions de l’Ajuntament de Viladecans i d’altres administracions i fundacions. Evidentment, també compten amb una bona part de finançament propi:  les aportacions dels socis i participants, mitjançant la quota anual de soci o el pagament de les quotes per activitat.  

ACTIVITATS

A ASDIVI es poden realitzar diverses activitats pensades per a què els infants, joves i adults discapacitats de Viladecans gaudeixin d’un desenvolupament personal més harmònic i equilibrat: Esplai, piscina, bàsquet… Així mateix per a què les seves famílies frueixin de cert suport físic i emocional: ioga, excursions… També s’hi ofereixen algunes activitats: Parèntesi de Joc i de Lleure, Espai Jove, assessorament i acollida de pares novells… Ajuda’ns a fer més gran el nostre projecte, col·labora-hi impulsant noves iniciatives.

 

Ass. ASPRODIS de Sant Feliu de Llobregat

C/Pl. Francesc Macià s/n (08980) Sant Feliu del Llobregat
Telèfon: 93 685 34 76/ 93 666 33 38          Fax: 93 632 54 00

asociacion.asprodis@gmail.com

L’objectiu d’ASPRODIS és defensar els interessos de les persones amb discapacitat psíquica, lluitar pels seus drets i intentar cobrir d’una manera digna, les seves necessitats.

Es una associació integració educativa, social i laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

És important destacar que el principal suport de la nostra entitat són les famílies de les persones amb discapacitat, així com una sèrie de professionals que habitualment s’hi dediquen.

Som conscients que, des de la nostra creació, la situació de les persones amb discapacitat ha millorat ostensiblement, però tot i així, creiem que encara queda treball per fer, per a que la diferència entre les persones discapacitades i les que no ho són sigui cada vegada menor.

 

Associació ESTEL de Sant Joan Despí

C/ Seu d’Urgell,4 baixos (08970) Sant Joan Despí
Telèfon: 93 373 56 01

E-MAIL: asocestel@gmail.com

www.estel.despientitats.cat          https://www.facebook.com/esplai.estel.9

L’Associació Estel és una entitat sense afany de lucre dedicada a les persones amb discapacitat Intel·lectual.

 

L’Associació Estel neix gracies a l’iniciativa d’un grup de pares de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Joan Despí, que van decidir unir-se per a poder oferir el màxim recolzament possible a les necessitats especials dels seus fills.

Ha passat molt de temps, però la nostra finalitat principal continua essent la integració plena de les persones amb discapacitat intel·lectual a la societat.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

 • El principal objectiu d’aquest servei és oferir a les famílies un espai on poder rebre assessorament i suport.
 • Es realitza un treball tant individual, amb entrevistes personalitzades, com grupal, mitjançant reunions de pares.
 • S’intenten tractar temes d’interès que facilitin la informació i la formació dels familiars de les persones amb discapacitat.

ESPLAI

 • La nostra entitat disposa d’un ESPLAI que funciona de dilluns a divendres. És un espai de lleure dedicat a les persones amb discapacitat intel·lectual on es realitzen tota mena de tallers i activitats adequades a les persones que hi assisteixen.
 • Una persona amb discapacitat intel·lectual és a banda de la seva discapacitat una persona amb inquietuds  i necessitats com a qualsevol altre ciutadà de la nostra localitat.
 • L’ESPLAI de l’Associació Estel és un espai de lleure dedicat a les persones amb discapacitat intel·lectual on es realitzen tota mena de tallers i activitats. A partir de les activitats de lleure que es realitzen a l’esplai es treballa l’autonomia tant personal com grupal, per tal de potenciar les seves capacitats i habilitats i aconseguir la seva integració a la societat.
 • Des de l’Associació Estel entenem la integració social com la possibilitat de poder gaudir de qualsevol àmbit de la vida com a qualsevol persona. Per aquest motiu les activitats que es programen i es desenvolupen a l’esplai Estel per a les persones que hi assisteixen estan adaptades a les seves característiques i als objectius que es volen assolir.

 

Ass. Disminuïts Físics (ADF) de Sant Feliu de Llobregat 

logos_entitats

C/ Pi i Maragall 43-45 (Casal de la Gent Gran)
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

E-mail: adf.sfeliu@gmail.com          http://blocs.xarxanet.org/adfisics/

És una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 2004 per tal de representar els drets i afrontar els problemes de les persones amb discapacitat física a Sant Feliu de Llobregat.

 

L’entitat està orientada a vetllar per l’ integració social i laboral de les persones amb discapacitats física, la supressió de barreres arquitectòniques, l’adaptació del transport, el foment i l’accés a pisos de protecció social adaptats i en general a treballar pels interessos de les persones amb discapacitat física de Sant Feliu de Llobregat.

OBJECTIUS

 • Assessorament  i Orientació a les persones amb discapacitat física de Sant Feliu de Llobregat i les seves famílies.
 • Atenció a les persones amb discapacitat física en tots els aspectes de la seva vida, tant en l’assistencial com en la seva integració social, educativa i laboral.
 • Desenvolupament de projectes i activitats destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física a Sant Feliu de Llobregat.
 • Activitats de lleure i oci.
 • Col·laborar amb entitats i organismes públics i privats que tinguin finalitats similars.
 • Representar els drets i afrontar els problemes de les persones amb discapacitat física de Sant Feliu de Llobregat.

 

Familiars d’Alzheimer (AFABAIX)

C/Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22 – Fax 93 479 26 19

Email: info@afabaix.org

www.afabaix.org

L’AFA Baix Llobregat és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, nascuda amb la finalitat de donar suport i millorar la qualitat de vida de tots els afectats per la malatia d’ Alzheimer. El seu àmbit d’actuació és comarcal i disposa de serveis i recursos a les diferents poblacions de la comarca.

OBJECTIUS

L’AFA Baix Llobregat té com objectiu general millorar la qualitat de vida dels malalts d’Alzheimer i les seves famílies. Per aconseguir-ho es realitzen activitats d’ajuda a les famílies i de representació davant l’Administració. Els objectius específics de L’AFA Baix Llobregat són:

 • Donar una atenció professionalitzada, individualitzada i especialitzada als afectats per la demència i llurs famílies a través dels diferents programes i tallers, com són els Centres Aloïs i els Tallers de memòria, els Grups de suport, els Tallers de Musicoteràpia, l’Aula de memòria amb la incorporació de les noves tecnologies entre d’altres.
 • Assessorar i informar als interessats en qüestions científiques, legals, econòmiques i d’assistència social.
 • Promocionar la necessitat d’un diagnòstic precoç i correcte.
 • Ajudar a les famílies a suportar l’impacte psicològic que suposa la malaltia.
 • Orientar cap a una atenció integral del malalt.
 • Estimular la investigació científica en els aspectes de la malaltia que encara no estan definits.
 • Informar i sensibilitzar a la societat, a través dels mitjans de comunicació, dels diferents aspectes de la malaltia i el seu impacte.
 • Representar davant de l’Administració i altres institucions els interessos dels malalts i de les seves famílies.

 ACTIVITATS

L’AFA Baix Llobregat treballa a partir de les comissions de formació, informació, acollida a les famílies, servei d’assessoria jurídica, servei d’assistència psicològica, servei social, executives d’administració, contactes, divulgació, assessoria científica i de govern.

Les activitats de l’Afa Baix Llobregat es divideixen en tres camps:

 • Activitats de suport i ajuda a la família.
 • Activitats de representació i defensa dels malalts.
 • Activitats d’informació i difusió.

 

Ass. FAREM

Carrer Vidriers 5. Cervelló08758
Telèfon600 471 223    

E-mail: rfarem@yahoo.es               

 http://farem.cat           https://www.facebook.com/farem.org

Associació persones amb Discapacitat Intel·lectual o Física de: Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, i Cervelló.

La normalització en el marc de la igualtat d’oportunitats a les persones amb discapacitat. Volem que continuïn vivint en l’entorn que han nascut,  i  per axó volem la “Llar–Residencia.

SERVEIS / ACTIVITATS: 

 • Grup de petanca, entrenem dissabte per la tarda, una vegada cada mes, pistes a la piscina de Vallirana.
 • Mmatí d’esbarjo, es fa un diumenge pel mati de cada mes, em monitors de lleure especialitzats amb nois discapacitatsa Cervelló.
 • Aula de música, aprendre a tocar un instrument,  a Cervelló.  
 • La tarda de gresca, es una trobada amb els nois/es, els pares, amics, etc., em dates puntuals, a on fem diverses activitats d’entreteniment i aprenentatge, com sortides a visitar museus, preparar la desfilada de Carnaval, fer cagar el Tió, celebrar la castanyada, berenars, etc.,
 • Excursions, fem 2 sortides familiars de tot el dia a l’any, a la primavera i tardor.FIRES, participem em les fires d’entitats dels 4 municipis.
 • Festes, cada any celebrem el dia Internacional del Discapacitat en un municipi. Es el 3 de desembre, pro ho fem al diumenge mes proper.
 • Vacances, el Juliol, l’Agost,  i per Nadal.

 

FIBROESPÍ

Passatge Sant Miquel,5 Baixos (08970) Sant Joan Despí
Telèfon: 654 089 460

Som una fundació que treballem per donar suport a les persones afectades de fibromialgia.

OBJECTIUS

 • El nostre objectiu principal es fer suport mútuament per a superar el repte que ens suposa el dia a dia.
 • Organitzem activitats amb professionals: Psicòloga, Yoga, Fisioteràpia..
 • També fem sortides de convivència.

 

Ass. de Familiars Salut Mental del Baix Llobregat

Adreça: Plaça Enric Prat de La Riba 6-8. 08940 Cornellà de Llobregat.
Telèfon: 933778890/
E-mail: espai3cornella@hotmail.com
Facebook:  espai3cornella@hotmail.com

FINALITAT DE L’ENTITAT

Donar soport a familiars de persones amb problematica mental del Baix Llobregat sud, tant a nivell jurídic/personal /laboral com derivació a serveis medics públics.

SERVEIS / ACTIVITATS

 • Servei d’orientació i derivació a familiars telefónicament, i posteriorment mitjançant entrevistes amb persones afectades.
 • Servei d’Atenció a Familiars a les poblacions Sant Just Desvern, Viladecnas, El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat.
 • Tallers ocupacionals de creació d’espelmes decoratives a  Sant Feliu de Llobregat, conjuntament amb el Club Social de Pins d’Or. Col.laborem també amb el Club Social Espai 3 , Club de persones amb problematica mental.

 

ADISPRAT. Ass. de Persones Amb Disminució del Prat de Llobregat

C/ Dolores Ibarruri 45 Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa

E-mail: adisprat@wanadoo.es

ADISPRAT es una asociación sin fines de lucro que ,entre otras cosas, promociona la vida independiente de las personas con discapacidad

 

 

Tots som Santboians de Sant Boi de Llobregat

Direcció: C/Miquel,2 (08830) Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93 654 08 00   

totsomsantboians@gmail.com

www.facebook.com/totssomsantboians.asociacion

 

Es una entidad sin ánimo de lucro, situada en Sant Boi, que tiene como principal objetivo la normalización e integración de las personas con discapacidad intelectual, mejorando su calidad de vida y autonomía mediante actividades de tiempo libre y ocio. Luchamos por todos los derechos de las personas con discapacidad y intentamos facilitar en todo los posible el día a día de sus familiares.

Los usuarios de nuestra entidad puede ocupar su tiempo de ocio en diferentes actividades:

TALLERS

 • Club de joves: Esplai per gaudir del temps de lleure,realitzant excursions,sortides al cinema, karaoke, discoteca …
 • Ball: Activitats on treballem la psicomotricitat i preparem coreografies.
 • Teatre: Espai on treballem el llenguatge I l’expressió corporal mitjançant una obra teatral.
 • Informàtica i reforç escolar: Aprenentatge de l’ús de l’ordinador, Internet i reforç de forma lúdica de tot allò que s’ha après a l’escola i d’aspectes de la vida diària.
 • Hipoteràpia: Activitat de teràpia amb cavalls que realitzem un cop al mes.
 • Refresca’t!!!: Activitats de lleure entre setmana durant al final de juny i principis de juliol.
 • Colònies: Sortides de cap de setmana trimestrals.
 • 7è Art: Taller de disseny i creació de curtmetratges Durant els períodes vacacionals.
 • Petanca: Organització I participació a diversos tornejos de petanca de persones amb discapacitat.

SERVEIS

 • Grups de Suport: Dirigits a familiars de persones amb discapacitat per rebre informació i intercanviar experiències.
 • Sensibilització: Sessions de sensibilització sobre discapacitat a instituts i associacions.
 • Sortides familiars: Excursions d’un dia de tota la família

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT SOCIAL

 • Servei Jurídic: Assessorament i orientació a les famílies sobres aspecte com incapacitacions, tutela…
 • Àrea d’interrelació:Col·laboració i participació en actes d’altres entitats i institucions

Club Esportiu Estel

C/ Seu d’Urgell 4, bxs.  SANT JOAN DESPÍ  08970

Tel: 933735601

E-mail: cesportiuestelsocestel@gmail.com

FINALITAT DE L’ENTITAT

Fomentar el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

L’objectiu general del Club Esportiu Estel és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i l’esport és un mitjà molt adient per aconseguir reforçar i potenciar diferents valors de desenvolupament, tants personals com socials. Integració, tolerància, respecte, superació, cooperació… Són qualitats desitjables per a tothom.

El Club Esportiu Estel desenvolupa una tasca molt important al municipi de Sant Joan Despí, ja que mitjançant la pràctica de l’esport, potencia l’autonomia personal de les persones que assisteixen al nostre centre, per tal de poder arribar a la plena integració de les persones amb discapacitat dins la nostra societat.

SERVEIS / ACTIVITATS

 • Activitats esportives i de millora de l’estat físic en general.
 • Aprenentatge i pràctica de diferents esports: Tennis, Petanca, Basquet,..
 • Organització de Campionats de Petanca

Des del Club Esportiu Estel s’intenta oferir un servei de qualitat per a les persones amb necessitats educatives especials, aquest servei els permet practicar diferents esports i activitats, com qualsevol altra persona de Sant Joan Despí, sense trobar-se amb cap tipus de discriminació.

 

Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids de Cornellà

 

 

 

Fundació CAVIGA de Viladecans

C/Andorra, s/n Pol. Ind. Can Calderón. 08840 Viladecans (Barcelona)
Telèfon: 936 357 465     Fax: 936 377 520

E-mail: caviga@caviga.net

HISTÒRIA

El Centre Ocupacional Caviga va obrir les seves portes el mes de setembre de l’any 2004. Ofereix els seus serveis a persones amb una disminució psíquica valorada amb un 65 % o més per la Generalitat i que viuen a les poblacions de Castelldefels, Gavà i Viladecans. Si bé la majoria de les 90 places de què Caviga disposa s’adrecen a persones amb perfil de taller ocupacional, el centre disposa també de places per a nois i noies que es troben en situació de recerca de feina en un centre especial de treball i que estan en procés d’aprenentatge dels hàbits laborals mínims exigibles.

DESCRIPCIÓ

El centre esta en el municipi de Viladecans. Compte amb un servei de menjador,transport,atenció psicològic,atenció social i atenció familiar. A demes, d’una nova sala de informàtica d’una zona lúdica – Deportiva i d’un espai on realitzar tasques de jardineria.

CARACTERÍSTIQUES

El Centre Ocupacional de Caviga es va crear l’any 2004 per un acord dels Ajuntaments de Castelldefels,Viladecans, Gavà i el consell comarcal del Baix Llobregat, amb el fi de promocionar i fomentar la integració laboral i social de les persones adultes amb discapacitat psíquica.

Els usuaris i usuàries del centre son persones amb un grau de afectació que no els permet plantejar  una integració en l’empresa ordinària, ni tampoc de moment a un centre especial de treball. Per aquest motiu en el centre ocupacional Caviga – el nom del centre es un acrònim de les poblacions que ho varen crear: Castelldefels, Gavà i Viladecans,s’ofereix als nous usuaris una atenció diürna de tipus rehabilitador, a fi de que puguin obtenir el  màxim d’integració social. Les activitats programades sempre segueixen un programa individual que pretén donar una resposta a les seves necessitats i assessorar a cada persona.

 

 

Fundació PROA d’espulgues de Llobregat

asproseat-proa

 

Fundació Asproseat Proa-Esplugues:
Av. La Miranda, 11-19, 08950 Esplugues.
Tel. 933 722 752

 www.asproseat.org

 

Fundació Asproseat Proa-Esplugues

El nostre objectiu és mantenir i/o millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual en edat adulta oferint els suports necessaris perquè això sigui possible. El nostre model es basa en els nivells i intensitats de suport. No volem definir la persona per les seves mancances sinó per les seves potencialitats.

Centre especial de treball i ocupacional per a persones a partir de 16 anys amb disminució psíquica reconeguda.

PRINCIPIS FILOSÒFICS

 • Inclusió social: una bona qualitat de vida passa per la integració plena en la societat.
 • Normalització:en la mesura del possible farem servir els recursos normalitzats.
 • Individualització: la persona és el centre del seu procés i protagonista de la seva vida.
 • Flexibilització:els nostres serveis s’han d’adaptar en la mesura del possible a la persona i no a l’inrevés.

SERVEIS

El Centre Especial de Treball (CET) està dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual que exerceixen una activitat laboral remunerada dintre del marc del treball protegit. Entenem el treball protegit com un context laboral adaptat a les necessitats específiques dels treballadors i treballadores. Aquest aporta seguretat i estabilitat laboral, suport piscològic i adaptacions de l’entorn laboral d’acord a les característiques de la persona. A més a més el treball aporta mitjans econòmics per desenvolupar un projecte de vida. Serveix per socialitzar-se, estructurar-se i desenvolupar sentiments d’utilitat i vàlua personal. A més a més el treball és el pilar fonamental per desenvolupar la pròpia identitat personal.

Al Servei de Teràpia Ocupacional (STO) portem a terme una activitat diürna, fent diferents activitats d’ocupació terapèutica, lúdiques, artístiques, creatives… que no suposen una activitat laboral remunerada, i tanmateix, permeten desenvolupar habilitats personals i socials, sentiment de vàlua, de satisfacció personal, de pertinença al grup i responsabilitat personal. 

 

Fundació Rubricatus

Girona, 10-12
08820-El Prat de Llobregat
Tel. 93 478 46 29
Fax  93 478 49 73
lafundacio@rubricatus.org

La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre ubicada a El Prat de Llobregat.

Ens dediquem a promoure i fomentar la integració social efectiva de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia ocupacional; així com també mitjançant la creació i la promoció d’activitats que afavoreixin l’autodeterminació, l’autonomia personal, la competència social, la plena capacitat d’obrar i la felicitat objectiva de les persones amb discapacitat que, com a treballadores o usuàries, formen part del nostre projecte.

MISSIÓ

Ens comprometem a convertir en una realitat diària el nostre projecte ètic, que té la finalitat d’aconseguir l’expansió sense limitacions de les capacitats i possibilitats vitals de totes les persones amb discapacitat.

SERVEIS

La Fundació Rubricatus s’organitza en diverses àrees d’activitat en funció de les diferents necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat d’oferir-los les opcions i serveis més idonis al seu perfil personal. Les grans àrees de serveis a les persones amb discapacitat són:

 • Serveis Laborals: té com a finalitat la creació de llocs de treball i la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Formen part d’aquesta àrea els serveis següents:
 • Serveis per a les empreses: a través de Tesiprat Serveis, Centre Especial de Treball de La Fundació Rubricatus quina finalitat és la creació de llocs de treball.
 • Serveis per a les persones: a través de la USAP, Unitat de Suport a l’Activitat Professional de les persones amb discapacitat contractades per Tesiprat Serveis
 • Serveis Ocupacionals: té com a finalitat proporcionar ocupació a les persones que per les seves característiques personals no poden accedir a un entorn laboral. Formen part d’aquesta àrea els serveis següents:
  • Servei de Teràpia Ocupacional “El Corriol”.
  • Servei Ocupacional d’Inserció “Sant Isidre”.
 • Altres Serveis: La Fundació Rubricatus promou també altres serveis que tenen com a finalitat facilitar la integració social efectiva de les persones amb discapacitat, com són els serveis de fisioteràpia i de promoció de la salut (psicomotricitat, piscina, gimnàstica, tècniques de relaxació, taller de nutrició…), xerrades i conferències sobre discapacitat, suport i seguiment a les famílies, servei de menjador, sortides guiades, convivències en cases de colònies i activitats d’oci i temps de lleure

 

Igualssom de Sant Boi de Llobregat

igualssom

 

 

 

Institut Desvern Proteaica de Sant Joan Despí

Carrer Pont, 7

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Telèfon: 93 371 01 08       Fax: 93 371 03 22

institut@desvern.cat          www.desvern.cat

La protètica feta pels propis amputats

L’Institut Desvern de Protètica va començar les seves activitats l’any 1997. Els que el vam fundar, tots amputats, partiem de l’anhel de contribuir a millorar la qualitat dels serveis protètics existents.

Aquests principis, que corresponen a una exigència ètica que hauria de ser sempre present en qualsevol activitat assistencial o de servei, també responen a un interès molt tangible, ja que els  que formem l’Institut Desvern som també els primers beneficiaris de la qualitat dels seus serveis.

Ara, al cap de 8 anys d’haver començat, tenim més ganes que mai d’aplicar aquests principis, que ens han donat la gran satisfacció de veure com la nostra feina és reconeguda pels nostres clients, els quals mitjançant la confiança que ens han concedit han permès el creixement i la consolidació de l’Institut Desvern de Protètica.

 

Un espai pensat per a l’amputat

La consulta va obrir les seves portes l’any 1997 a Sant Just Desvern (Barcelona). Està situada en una torre particular on els nostres clients disposen de tot l’entorn que es trobaran a casa un cop finalitzat el seu procés de protetització.

A més de sala de guixos i taller d’ajustos i muntatge, el centre disposa d’una sala de marxa interior i un ampli espai exterior de 300 m2 on es posa en pràctica bona part de la reeducació a la marxa dels clients: jardí amb gespa, diferents tipus de paviments exteriors amb irregularitats, voreres, rampes amb inclinacions variables, escales…

A l’any 2000, el creixement de l’empresa ens va empènyer a muntar el nostre propi taller de fabricació a Molins de Rei. En un espai de 200 m2 els nostres tècnics ortopèdics compten amb la millor maquinària i materials disponibles en aquest moment en el mercat per la fabricació dels encaixos provisionals i definitius i les pròtesis en la seva integritat.

 

IntecServeis de Sant Boi de Llobregat

intecserveis