CAPACITA’T  2020

Projectes Singulars

Programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

amb l’objectiu de reforçar l’ocupabilitat de les persones joves