CAPACITA’T  2021

Projectes Singulars

Programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb l’objectiu de reforçar

l’ocupabilitat de les persones joves